Akdeniz Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi
  Dumlupınar Bulvarı, 07058 Kampüs  ANTALYA
ziraatdergi@akdeniz.edu.tr

 DERGİ KAPAK2017    


© TELİF HAKLARI

MEDITERRANEAN AGRICULTURAL  SCIENCES dergisinde basılan makalelerin telif hakları Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesine Aittir.


MEDITERRANEAN AGRICULTURAL SCIENCES dergisi, tarım ve yaşam bilimleri ile ilgili alanlardaki araştırmaları Türkçe ve İngilizce dillerinde yayımlayarak bilginin ulusal ve uluslararası düzeyde paylaşımını amaçlamaktadır. Bu nedenle dergi ilişkili bilim alanlarının çok disiplinli bir platformudur. Dergide öncelikli olarak bahçe bitkileri, bitki koruma, biyoenerji, biyometri ve genetik, doğal kaynaklar, gıda bilimi ve teknolojisi, hayvancılık, peyzaj ve doğa koruma, tarım ekonomisi, tarım makinaları, tarımsal biyoteknoloji, tarımsal yapılar ve sulama, tarla bitkileri, toprak bilimi ve bitki besleme alanlarındaki özgün araştırma makaleleri basılmakta ve sınırlı sayıda çağrılı derlemeye yer verilmektedir.