Akdeniz Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi
  Dumlupınar Bulvarı, 07058 Kampüs  ANTALYA
ziraatdergi@akdeniz.edu.tr

 DERGİ KAPAK2017    


© TELİF HAKLARI

MEDITERRANEAN AGRICULTURAL  SCIENCES dergisinde basılan makalelerin telif hakları Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesine Aittir.


AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TELİF HAKKI DEVRİ FORMU

 

Örnek

MEDITERRANEAN AGRICULTURAL SCIENCES

e-ISSN 2528-9675

Dergi Web Sayfası: www.ziraatdergi.akdeniz.edu.tr

Adres:

Akdeniz Üniversitesi

Ziraat Fakültesi

07070 Antalya, TÜRKİYE

Tel.: 0 242 310 2411

Faks: 0 242 2274564

E-posta: ziraatdergi@akdeniz.edu.tr 

TELİF HAKKI DEVRİ SÖZLEŞMESİ 

Yazar(lar) 

 

 

Makale Başlığı

 

 

Eserden sorumlu yazarın bilgileri:

Adı ve Soyadı

 

Adresi

 

E-posta

 

Telefon

 

Faks

 

 Sunulmuş olan makalenin yazar(lar)ı olarak ben/bizler aşağıdaki konuları kabul ve taahhüt ederiz:

 a) Makale MEDITERRANEAN AGRICULTURAL SCIENCES Baş Editörlüğüne ulaşıncaya kadar Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesinin hiçbir sorumluluk taşımadığını kabul ederiz.

b) Ben/Biz bu makalenin, etik kurallara uygun ve gerektiren hallerde etik izin belgelerinin alınmış olduğunu ve belirtilen materyal ve yöntemler kullanıldığında herhangi bir zarara ve yaralanmaya neden olmayacağını taahhüt ederiz.

c) Bütün yazarlar makalenin tüm sorumluluğunu üstleniriz.

d) Bu makale başka bir yerde yayınlanmamış ve yayınlanmak üzere herhangi bir yere sunulmamıştır.

e) Bütün yazarlar gönderilen makaleyi görmüş ve onaylamıştır.

f) Makalenin telif hakkından feragat ederek bu hakkı Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ne devrettiğimizi ve Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesini makalenin yayımlanabilmesi konusunda yetkili kıldığımızı kabul ederiz.

Yukarıdaki konular dışında yazar(lar)ın aşağıdaki hakları saklıdır:

a) Telif hakkı dışındaki patent hakları yazar(lar)a aittir.

b) Yazar(lar) makalenin tümünü kitaplarında ve derslerinde, sözlü sunumlarında ve konferanslarında kullanabilir(ler).

c) Yazar(lar)ın satış amaçlı olmayan kendi faaliyetleri için makalelerini çoğaltma hakları vardır.

 Basıma kabul edilsin veya edilmesin dergiye sunulan makaleler iade edilmez ve esere ait tüm materyaller (fotoğraflar, orijinal şekiller ve diğerleri), dergi editörlüğünce iki yıl süreyle saklanır ve süre bitiminde imha edilirler.

 Bu belge, tüm yazarlar tarafından imzalanmalıdır. Yazarların farklı kuruluşlarda bulunması durumunda imzalar farklı formlarda sunulabilir. Ancak bütün imzaların ıslak imza olması zorunludur.

*Yazar(lar)ın Adı ve Soyadı

Adresi

Tarih

İmza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*: Satır sayısı yazar sayısı kadar olmalı, yetersizse artırılmalıdır.

Sunulan eserin basıma kabul edilmemesi halinde bu belge geçersizdir.

İMZALAYINIZ VE ONLİNE SİSTEME YÜKLEYİNİZ.

MEDITERRANEAN AGRICULTURAL SCIENCES

e-ISSN 2528-9675

Journal web page: www.ziraatdergi.akdeniz.edu.tr  

Address:

Faculty of Agriculture

Akdeniz University

07070 Antalya, TURKEY

Phone: +90 242 310 2411

Fax: +90 242 2274564

E-mail: ziraatdergi@akdeniz.edu.tr

Copyright Transfer Agreement

Please note that publication of this article can not proceed until this signed form is submitted. 

Author(s)

 

 

Article title

 

 

Corresponding Author’s Contact information

Name

 

Address

 

E-mail

 

Phone

 

Fax

 

 As the author (s) of the article submitted, we hereby accept and agree to the following terms and conditions.

a) I/We acknowledge that the Faculty of Agriculture at Akdeniz University does not carry any responsibility until the article arrives at the Bureau of Editor in Chief of the MEDITERRANEAN AGRICULTURAL SCIENCES.

b) I/We confirm that this article is in compliance with ethical rules, carries the ethical permission documents for the conditions required and will not cause any damage or injury when the materials and methods described herein are used.

c) The author(s) here take the full responsibility for the contents of the article.

d) The article has not been previously published and has not been submitted for publication elsewhere.

e) All the authors have seen, read and approved the article.

f) We accept that by disclaiming the copyright of the article, we transfer this right to the Faculty of Agriculture at Akdeniz University and authorize the Faculty of Agriculture at Akdeniz University in respect to publication of the article.

Except for the above issues, the author (s) reserve (s) the following rights

a)  The author(s) retain (s) all proprietary rights, other than copyright, such as patent rights.

b) The author(s) can use the whole article in their books, teachings, oral presentations and conferences.

c)  The author (s) has/have the right to reprint/reproduce the article for noncommercial personal use and other activities.

Whether accepted for publication or not, articles submitted to the journal are not returned and all the materials (photographs, original figures and tables, and others) is withheld for two years and is destroyed at the end of this period of time.

 This document must be signed by all of the authors. If the authors are from different institutions, the signatures can be submitted on separate forms. Nevertheless, all the signatures must be wet signatures.

*Author(s) Name(s)

Address

Date

Signature

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*: The number of colon must be equal to the number of authors. If insufficient, it must be increased.

If the submitted article is not accepted for publication, this document is null and void.

PLEASE SIGN THE FORM AND UPLOAD ONLINE SYSTEM.

 

Sayfa Özeti: Telif Hakkı Devir Formu

Anahtar Kelimeler: