Akdeniz Üniversitesi

başlık 

İçindekiler/Contents

Bitiki Koruma/Plant Protection

Responses of some maize cultivars to smut disease, Ustilago maydis (DC) Corda 
Bazı mısır çeşitlerinin rastık hastalığına (Ustilago maydis (DC) Corda) tepkileri
M. AYDOĞDU, N. BOYRAZ ............................................................................................................................................................................................1-4

Domates güvesinin [Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)] Batı Akdeniz Bölgesi populasyonlarının mitokondrial cytochrome oxidase subunit I (mtCOI)’e göre genetik varyasyonunun incelenmesi   
Determination of genetic variation of tomato leafminer [Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)] populations from west mediterreanean region of Turkey based on mitochondrial cytochrome oxidase I (mtCOI)
U. YÜKSELBABA, H. GÖÇMEN…………….................................................................................................................................................................5-7

Peyzaj Mimarlığı/Landscape and Nature Conservation

Bingöl İlinin peyzaj potansiyelinin kırsal turizm olanakları (SWOT analizi yöntemi kullanılarak) açısından değerlendirilmesi 
Evaluation of landscape potentials of Bingöl province with regard to rural tourism opportunities (using SWOT analysis method)
S. MANSUROĞLU, V. DAĞ……………………………………….................................................................................................................................9-16

Tarım Ekonomisi/Agricultural Economics

Rural to urban migration and crop productivity: evidence from Pakistani Punjab 
Köyden kente göç ve ürün verimliliği: Pakistan Pencap örneği
M. IMRAN, K. BAKHSH, S. HASSAN…………………………….............................................................................................................................17-19

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme/Soil Science and Plant Nutrition

Açıkta domates yetiştiriciliğinde yapraktan uygulanan humik asitin bitkinin beslenme durumu, verimi ve kalitesi üzerine etkileri 
The influence of foliar humic acid applications on nutrition status, yield and quality in open tomato growing
F. ÖKTÜREN ASRİ, E. I. DEMİRTAŞ, N. ARI…………………….............................................................................................................................21-25

Zootekni/Animal Science

Antalya koşullarında sıcaklık-nem indeks değerlerinin süt sığırcılığı açısından değerlendirilmesi 
Evaluation of temperature-humidity index values on dairy cattle in Antalya conditions
M. IŞIK, K. AYDİNŞAKİR, N. DİNÇ, K. BÜYÜKTAŞ, A. TEZCAN…………….....................................................................................................27-31

ÖN KAPAK İÇİ

İÇ KAPAK

Sayfa Özeti: Yıl2016-Sayı1

Sayfa Açıklaması: akdeniz üniversitesi, ziraat fakültesi

Anahtar Kelimeler: