Akdeniz Üniversitesi

ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

JOURNAL OF THE FACULTY OF AGRICULTURE, AKDENIZ UNIVERSITY

Cilt (Volume): 18 Sayı (Number): 1 Yıl (Year): 2005 ISSN : 1301-2215


İÇİNDEKİLER (CONTENTS)

Antalya İli için Endemik Olan Origanum Türlerinin Biyolojik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma

An Investigation on Biological Characteristics of Endemik Origanum Species In Antalya

O. ÜNAL, Ş.F. TOPÇUOĞLU, M. GÖKÇEOĞLU

1-14

Bazı Trabzon Hurması Çeşitlerinin Soğukta Depolanması

The Cold Storage of Some Persimmon Cultivars

M. A. KOYUNCU, E. SAVRAN, T. DİLMAÇÜNAL, K. KEPENEK, R. CANGİ, Ö. ÇAĞATAY

15-23

Sera Otomasyon Sistemlerinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Çalışma

A Study on the Development of Greenhouse Automation Systems

A. KÜRKLÜ, N. ÇAĞLAYAN

25-34

Japon Bıldırcınlarında Canlı Ağırlık ve Canlı Ağırlık Artışına Ait Genetik Parametre Tahminleri

Estimation of Genetics Parameters for Liveweights and Liveweights Gain in Japanese Quail

M.S. BALCIOĞLU, H. İ. YOLCU, M.Z. FIRAT, K. KARABAĞ, E. ŞAHİN

35 -39

Sıcak Hava Uygulamalarının ‘Granny Smıth’ Elmalarında Yüzeysel Kabuk Yanıklığı (Superfıcıal Scald) Gelişimi ve Derim Sonrası Fizyolojisi Üzerine Etkileri

The Effects of Hot Air Treatments on Superficial Scald Development and Postharvest Physiology of ‘Granny Smith’ Apples

H. USLU, M. ERKAN

41-50

The Comparative Analysis of Agricultural Sector Productivity in North Cyprus and The European Union

Kuzey Kıbrıs ve Avrupa Birliği’nde Tarım Sektörü Verimliliğinin Karşılaşmalı Analizi

E. GÜRYAY, O.V., ŞAFAKLI, B. TÜZEL

51-61

Litterfall, Decomposition and Nutrients Release in Vitex doniana Sweet. and Vitex madiensis Oliv. in the Sudano–Guinea Savannah

Guinea Savannah’da (Adamawa, Cameroon) Vitex donina Sweet ve Vitex madiensis Oliv. Atıkları, Olğunlaştırılması ve Bitki Besin Maddesi İçerikleri

P.M. MAPONGMETSEM, L.B. BENOIT, B.A. NKONGMENECK, M.B. NGASSOUM, H. GÜBBÜK, C. BAYE–NIWAH, J. LONGMOU

63-75

Örtüaltı ve Açıkta Üzüm Üretiminin Ekonomik Analizi

An Economic An alysis at Greenhouse and Open Field Grapes

B. ÖZKAN, H.İ. UZUN, A.Y. ELİDEMİR, A. BAYIR, C.F. KARADENİZ

77-85

İzmir İli Siyah Alaca Irkı Sığır Yetiştiriciliğinde İlk Buzağılama Yaşı ve Süt Verimine Etkisi

First Calving Age in Holstein Cattle Raised in İzmir Province and Its Effect on Milk Yield

A. GALİÇ, H. ŞEKEROĞLU, S. KUMLU

87-93

Farklı Zeolit Düzeylerinin Marul (Lactuca sativa var. longifolia) Yetiştiriciliğinde Verim ve Kalite Üzerine Etkisi

The Effects on Yield and Quality of Different Level of Zeolite in Lettuce ( Lactuca satiıva var. l ongifolia) Growing

E. POLAT, H. DEMİR, A.N. ONUS

95-99

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Aksu Birimi Topraklarının Toprak-Su Karakteristik Eğrisi Parametrelerinin Belirlenmesi

Determining Soil-Water Retention Parameters in the Soils of Aksu Branch of Bati Akdeniz Agricultural Research Institute

D. BÜYÜKTAŞ, F. HAKGÖREN

101-106

Farklı Ekim Yöntemlerinin Fiğ (Vicia sativa L.)+İngiliz Çimi (Lolium perenne L.) Karışımlarının Ot Verimine Etkisi

Effect of Different Sowing Methods on Forage Yield of Common Vetch ( Vicia sativa L.) + Perennial Ryegrass ( Lolium perenne L.) Mixtures

S. ÇAKMAKÇI, B. AYDINOĞLU, M. ARSLAN, M. BİLGEN

107-112

Kentiçi Yeşil Yollar ve Adana Örneği

Urban Green Links and Adana City

Z. SÖĞÜT

113-124

Yield and Yield Components of Greenhouse, Field and Seed Bed Grown Potato (Solanum tuberosum L.) Plantlets

Sera, Tarla ve Tohum Yatağı Koşullarında Büyütülen Patates ( Solanum tuberosum L.) Fidelerinde Verim ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi

E. ÖZKAYNAK, B. SAMANCI

125-129

Organik Materyal Uygulamasının Toprağın Agregat Oluşum ve Stabilitesi Üzerine Etkileri

Effects of Organic Material Application on Aggregate Formation and Stability in Soil

E. YILMAZ, Z. ALAGÖZ

131-138

Hassas Ekimde Gömücü Ayakların Tohum Dağılımına Etkisi

Effect of Coulters on Seed Distribution Pattern for Precision Sowing

D. KARAYEL, A. ÖZMERZİ

139-150

Sayfa Özeti: Yıl2005-Sayı1

Anahtar Kelimeler: