Akdeniz Üniversitesi

Yıl2005-Sayı3

ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

JOURNAL OF THE FACULTY OF AGRICULTURE, AKDENIZ UNIVERSITY

Cilt (Volume): 18 Sayı (Number): 3 Yıl (Year): 2005 ISSN : 1301-2215


İÇİNDEKİLER (CONTENTS)

Transient Gus Expression Studies in Onion (Allium cepa L.) and Garlic (Allium sativum L.)

Soğan (Allium cepa L.) ve Sarmısakda (Allium sativum L.) Transient Gus Expression Çalışmaları

A. KHAR, R. C. YADAV, N. YADAV, R. D. BHUTANI

301-304

Türkiye’nin En İri Karpuzu Sürme Çeşidinin Meyve Verim ve Kalitesi Üzerine Azotlu Gübrelemenin Etkileri

The Effects of Nitrogen Fertilization on Fruit Yield and Quality of Sürme, the biggest Watermelon Cultivar of the Turkey

A. OKTAY, İ. DORAN

305-311

Culturable Microbial Population Dynamics During Decomposition of Cola nitida Leaf Litters in A Tropical Soil Setting

Tropik Toprak Koşullarında Cola nitida Yaprak Artıklarının Parçalanması Sürecinde Kültüre Alınabilir Mikrobiyal Populasyon Dinamikleri

B. O. AKPOR, A. I. OKOH, G. O. BABALOLA

313-319

Farklı Çimento Çeşitleri ve Karışımları Kullanılarak Yapılan Sulama Kanalının Tahribatlı Yöntemle Dayanımının Belirlenmesi

Determination of Strength of an Irrigation Channel Constructed Using Various Cement Types and Mixtures

K. BÜYÜKTAŞ, T. ALAGÖZ

321-330

Batı Akdeniz Sahil Kuşağında Bazı Tek Yıllık Baklagil Yem Bitkilerinin İkinci Ürün Olarak Değerlendirilmesi

Evaluation of Some Annual Forage Legumes as Second Crop in the Coastal Region of West Mediterranean Belt of Turkey

S. ÇEÇEN, M. ÖTEN, C. ERDURMUŞ

331-336

Batı Akdeniz Sahil Kuşağında Sorgum (Sorghum bicolor L.) , Sudanotu (Sorghum sudanense Staph.) ve Mısırın (Zea mays L.) İkinci Ürün Olarak Değerlendirilmesi

Assesment of Sorghum (Sorghum bicolor L.), Sudangrass (Sorghum sudanense L.) and Corn (Zea mays L.) as Second Crop in the Coastal Region of West Mediterranean Belt of Turkey

S. ÇEÇEN, M. ÖTEN, C. ERDURMUŞ

337-341

Türkiye’de Kesme Çiçek Üretim ve İhracat Yapısı

The Structure of Cut Flower Production and Export in Turkey

Y. TAŞÇIOĞLU, C. SAYIN

343-354

Paclobutrazolun Lolium perenne ‘Ovation’ ve Cynodon dactylon x Cynodon transvaalensis ‘Tifway’ Çim Çeşitlerinin Büyüme Özelliklerine Etkisi

Effects of Paclobutrazol on growth characteristics of Lolium perenne ‘Ovation’ and Cynodon dactylon x Cynodon transvaalensis ‘Tifway’

O.H. BAYSAL, O. KARAGÜZEL

355-363

Arazi Koşullarında Farklı Çimento Çeşitleri ile Üretilen Betonların Basınç Dayanımlarının ve Elastisite Modüllerinin Belirlenmesi

Determination of the Compressive Strength and Elasticity Modules of Concrete Produced Using Different Cement Kinds in Field Conditions

K. BÜYÜKTAŞ, T. ALAGÖZ, Y. KUMOVA

365-376

Farklı Işık Kaynaklarının Altınbaşak (Solidago x hybrida ‘Tara’)’ da Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi

The Effects of Different Artificial Light Sources on Yield and Quality Characteristics of Goldenrod (Solidago x hybrida ‘Tara’)

K. AYDINŞAKİR, H. ÖZKAN, Ö. KARAGÜZEL, A. S. KAYA

377-384

Gazipaşa (Antalya) Yöresi Doğal Hayıt’larının (Vitex agnus-castus L.) Seleksiyonu-I: Seçilen Tiplerin Özellikleri

Selection of Native Vitex agnus-castus L. from Gazipaşa (Antalya) District-I: Characteristics of Selected Types

B. GİRMEN, O. KARAGÜZEL

385-396

Effect of Explant and Genotype on Callus Culture and Regeneration in Onion (Allium cepa L.)

Soğanda (Allium cepa L.) Eksplant Tipi ve Genotipin Kallus Kültürü ve Regenerasyon Üzerine Etkileri

A. KHAR, R. D. BHUTANI, N. YADAV, V. K. CHOWDHURY

397-404

Biga Koşullarında Yetiştirilen Farklı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşit ve Hatlarının Verim ve Bazı Kalite Özelliklerinin Saptanması

Determination of Yield and Some Quality Characteristics of Different Bread Wheat (Triticum aestivum L.) Varieties and Lines Grown in Biga

Ş. TAYYAR

405-409

Inula viscosa (L.) Ait. (Asteraceae) Yaprak Ekstraktının Pamuk Kırmızı Örümceği Tetranychus cinnabarinus (Boisd.) (Acari:Tetranychidae)’a Karşı Bazı Etkileri Üzerine Bir Araştırma

A Research on Some Effects of Inula viscosa (L.) Ait (Asteraceae) leaf extract on Carmine Spider Mite, Tetranychus cinnabarinus (Boisd.) (Acari:Tetranychidae)

N. TOPAKCI, C. İKTEN, H. GÖÇMEN

411-415

Soğukta Nemli Katlama ve Tohum Kabuğunun Kuş Kirazı (Prunus avium L.) Tohumlarında Dormansinin Kırılması Üzerine Etkileri

Effects of Cold-Stratification and Seed Coat on Breaking of Mazzard (Prunus avium L.) Seed Dormancy

M. ÇETİNBAŞ, F. KOYUNCU

417-423

Arazi Toplulaştırmasında Kullanılan Farklı Toprak Derecelendirme Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Comparison of the Different Soil Gradation Methods Used for Land Consolidation N. K. SÖNMEZ, M. SARI, E. I. DEMİRTAŞ, S. ALTUNBAŞ

425-435

Sayfa Özeti: Yıl2005-Sayı3

Anahtar Kelimeler: