Akdeniz Üniversitesi

İçindekiler/Contents

Bahçe Bitkileri/Horticulture

 

Farklı UV-C uygulama sürelerinin asmalarda aşıda kaynaşma özellikleri üzerine etkileri

 

Effects of different UV-C application times on callusing characteristics in grapevines

 

İ. KORKUTAL, A. Z. DOĞAN ……………………………………………………………………………………..

1–6

Hayvancılık/Animal Husbandry

Otomatik fırçaların ineklerin davranışları ve süt verimine etkileri

 

Effects of automatic cow brushes on behavior and milk yield of dairy cows

 

A. GALİÇ, S. KUMLU …………………………………………………………….............................................................

7-10

Damızlık sığır yetiştiriciliğinde sürü yenileme oranı ve sürüden çıkarma nedenleri

 

Replacement rate and reasons for culling in dairy cattle breeding

 

A. GALİÇ, U. E. IŞIK, S. KUMLU …………………………………………………………….........................................

11-14

Peyzaj ve Doğa Koruma/Landscape and Nature Conservation

Antalya-Alanya devlet karayolundan kaynaklanan (I. kesim) çevresel etkilerin peyzaj mimarlığı açısından değerlendirilmesi

 

Assessment of the environmental impacts of Antalya-Alanya highway

 

P. KINIKLI, S. MANSUROĞLU …………………………………………………………………………………….....

15–21

Erzurum kentinde üniversite adaylarının Peyzaj Mimarlığı mesleğine bakışlarının belirlenmesi üzerine bir araştırma

 

A Study on determination of the opinions of candidate university students towards Landscape Architecture in Erzurum city

 

S. ÖZER, I. SEZEN, N. DEMİRCAN ……………………………………………………………………….……………

23–29

Tarım Ekonomisi/Agricultural Economics

Bölgesel kalkınmada etkisi olan unsurların katılımcı GZFT analizi ile belirlenmesi: Antalya ili Döşemealtı ilçesi örneği

 

Determining of components affecting regional development by using participatory SWOT analysis: A case of Dosemealti district of Antalya province in Turkey

 

C. SAYIN, M. N. MENCET, Y. TAŞÇIOĞLU …………………………………………………………………………..

31–39

Tarımsal Yapılar ve Sulama/Farm Structure and Irrigation

Effects of saline irrigation water applications on quality characteristics of freesia grown in greenhouse

 

Tuzlu sulama suyu uygulamalarının serada yetiştirilen frezya bitkisinin kalite özelliklerine etkisi

 

K. AYDINSAKIR, A. TEPE, D. BUYUKTAS ….………………………………………………………………………..

41–46

Tarla Bitkileri/Field Crops

Tekirdağ koşullarında sıra aralığının bazı çemen (Trigonella foenum-graecum) populasyonlarının verim ve verim kriterleri üzerine etkisi

 

Effect of row spacing on yield and yield components of some fenugreek (Trigonella foenum-graecum) populations under Tekirdağ conditions

 

S. YAVER ….……………………………………………………………………………………………………………….

47–51

Antalya koşullarında bazı yaygın fiğ (Vicia sativa) hat ve çeşitlerinin verim ve verim özelliklerinin saptanması

 

Determining yield and yield components of some common vetch (Vicia sativa) cultivars and lines in Antalya conditions

 

C. ERDURMUŞ, S. ÇEÇEN, C. YÜCEL ….……….…………………………………………………………………….

53–60

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme/Soil Science and Plant Nutrition

Aksu Araştırma ve Uygulama Alanının ideal arazi kullanım planlaması

 

Ideal land use planning of Aksu Research and Application Area (Antalya)

 

M. SARI, S. ALTUNBAŞ, N. K. SÖNMEZ .……………………………………………………………………………...

61–69

Sayfa Özeti: Yıl2010-Sayı1

Anahtar Kelimeler: