Akdeniz Üniversitesi

İçindekiler/Contents

 Bahçe Bitkileri/Horticulture

 

Anemone coronaria var. coccinea’da androgenesis çalışmaları için uygun çiçek tomurcuğu morfolojisinin tespit edilmesi

 

Determination of suitable flower bud morphology for androgenesis studies in Anemone coronaria var. coccinea

 

E. ARI, S. BÜYÜKALACA …………………………………………………………………………….......................

71–78

 

Türkiye kesme çiçek sektörü için alternatif bir tür: Anemone coronaria

 

An alternative species for Turkish cut flower sector: Anemone coronaria

 

E. ARI, H. AKIN ………………………………………………………………………………………………............

79–86

 

Bitki Koruma/Plant Protectio

 

Kumluca (Antalya) ilçesinde sebze üretimi yapılan seralarda bulunan akar (Acari) türlerinin tanımı ve konukçuları üzerinde çalışmalar

 

Studies on the determination of mite (Acari) species and their hosts of greenhouse vegetables in Kumluca (Antalya)

 

M. CAN, S. ÇOBANOĞLU …………………………………………………….....………….……………….............

87–92


 Biyoenerji/Bioenergy

Antalya ili bodur elma üretiminde enerji kullanım etkinliğinin belirlenmesi: Elmalı ilçesi örneği

 

Determination of the energy efficiency in dwarf apple production in Antalya Province: A case study for Elmali

 

İ. YILMAZ, A. ÖZALP, F. AYDOĞMUŞ ……………………………………………………......…………...................

93-97

 

Peyzaj ve Doğa Koruma/Landscape and Nature Conservation

Peyzaj planı oluşturulması bağlamında Finike – Kumluca kıyı bölgesinin değerlendirilmesi

 

Evaluation of Finike – Kumluca coastal region in the context of developing a landscape plan

 

A. BENLİAY, M. BAŞAL ………………………………………………………….……………………….................

99-107

 Türkiye orkideleri (Salepler)

Orchids of Turkey (Salep)

 

G. SANDAL, Z. SÖĞÜT ……………………………………………………………………………...........................

109-116

 

Tarım Ekonomisi/Agricultural Economics

Süt toplama merkezlerinin, sokak sütçülüğünü önlemedeki rollerinin belirlenmesi: Antalya ili örneği

 

Evaluating the roles of milk collecting facilities against milk roundsman system

 

C. SAYIN, M. N. MENCET, Y. TAŞÇIOĞLU .………………………………………………………….........................

117-125

Antalya ilinde bodur, yarı bodur ve çöğür anaç kullanılarak yapılan elma üretiminin ekonomik analizi

 

Economic analysis of apple production using dwarf rootstock, semi- dwarf rootstock and seedling in Antalya province

 

F. AYDOĞMUŞ, İ. YILMAZ ……………………………………………………………………………….……………

127-13

Hukukî açıdan zirai kazançların vergilendirilmesi

 

Taxation of agricultural incomes from a legal perspective

 

A. TAŞDELEN .……………………………………………………………………..........……......................................

137-144


Tarımsal Yapılar ve Sulama/Farm Structure and Irrigation

Antalya-Serik yöresi seralarında kullanılan sulama sularının kalitelerinin belirlenmesi

 

Determination of irrigation water qualities in greenhouses of Antalya-Serik region

 

F. ÖKTÜREN ASRİ, E. I. DEMİRTAŞ, N. ARI, A. E. ARPACIOĞLU, C. F. ÖZKAN …………………………….......

145-150

Evaluating drainage design parameters by numerical experimentation

 

Drenaj tasarım parametrelerinin sayısal denemelerle değerlendirilmesi

 

D. BÜYÜKTAŞ, R. BAŞTUĞ, K. AYDİNŞAKİR ……………………………………………………………………....

151-156


Tarla Bitkileri/Field Crops

Farklı ekim ve yabancı ot kontrol yöntemlerinin nohutta (Cicer arietinum) verim ve verim öğelerine etkileri

 

Effects of different sowing methods and weed control on yield and yield components in chickpea (Cicer arietinum)

 

Y. KORKMAZ, N. KAYAN ……………………………………………………………………………….......................

157-162

 

Hakemlere teşekkür/Acknowledgement of reviewers …………………………………………………….....

163

Cilt içeriği/Volume content (Cilt/Vol. 23) …………………………………………………………………………

165-166

Yazar dizini/Author index ……………………………………………………………………………………………

167

Konu dizini …………………………………………………………………………………………………….............

169-170

Subject index …………………………………………………………………………………………………............

171-172

 

Sayfa Özeti: Yıl2010-Sayı2

Anahtar Kelimeler: