Akdeniz Üniversitesi

                                                                                                                                                                                                      ISSN 1301-2215
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ  ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
Akdeniz University Journal of the Faculty of Agriculture

                                                Cilt/Vol.: 25             Sayı/Number: 2            Yıl/Year: Aralık/December 2012

 İçindekiler/Contents 

Bahçe Bitkileri/Horticulture

Bazı armut çeşitlerinin kendine verimlilik durumlarının belirlenmesi

 

Determination of self-compatibility status of pear cultivars

 

G.ÖZTÜRK,M. A. AŞKIN …………………………..………………………………………...…..………………...…...........

      69–72 

Farklı aşılama zamanlarının keçiboynuzunda aşı tutma ve sürme oranları üzerine etkileri

 

The effects of different grafting periods on the bud take and sprouting rates in carob

 

H. GÜBBÜK, E. GÜNEŞ, N. ADAK, D. GÜVEN …..……….…………….……………….……….….………………...

73–76

 Gıda Bilimi ve Teknolojisi/Food Science and Technology

Fatty acid composition of poppy seeds with different colours

 

Farklı renkli haşhaş tohumlarının yağ asidi bileşimleri

 

M. F. CENGIZ, M. K. USLU, M. CERTEL …………………………………….…….………………………………….

77-80

Hayvancılık/Animal Science 

Farklı tünek sistemlerinin etlik piliçlerde canlı ağırlık, yem tüketimi ve yaşama gücüne etkileri

 

The effects of different perch systems on body weight, feed consumption and liveability of broilers

 

Ö. B. BİRGÜL, S. MUTAF, S. ALKAN ……………………………………………...…………………………………..

81-84

Tarım Makinaları/Agricultural Machinery 

Linearity comparison of single and dual frequency GPS receivers under dynamic conditions

 

Dinamik şartlar altında tek ve çift frekanslı GPS alıcılarının doğrusallık karşılaştırması

 

İ. ÜNAL, M. TOPAKCI, M. ÇANAKCI, D. KARAYEL, M. YİĞİT ….……………………………………….............

85–92

Tarımsal Yapılar ve Sulama/Farm Structure and Irrigation

Structural characteristics and heat requirements of modern greenhouses in southern of Turkey

 

Türkiye'nin güneyindeki modern seraların yapısal özellikleri ve ısı gereksinimleri

 

N. Y. EMEKLİ, N. CAGLAYAN, A. OZMERZI, M. CANAKCI …..................……………………………………….

93-101

Ankara ilindeki yoğun hayvancılık alanlarında uygun gübre depolama koşullarının belirlenmesi

 

Proper manure storage conditions for intensive livestock production areas of Ankara

 

H. E. POLAT, M. A. İNCE, Ö. AHATOĞLU, H. KARAKAŞ ……… ……………...………………………………..

103-109

The effects of hydrophobe clay on some physical and mechanical properties of the low-strength concrete blocks produced with pumice aggregate

 

Pomza agregası ile üretilen düşük dayanımlı beton blokların bazı fiziksel ve mekanik özelliklerine hidrofob kilin etkileri

 

S. SAHİN, S. KARAMAN, S. MEMIS ……………......................………………………………………………………..

111-11

Tarla Bitkileri/Field Crops

Additive main effects and multiplicative interactions analysis of yield in popcorn (Zea mays everta L.) hybrids

 

Cin mısır (Zea mays everta L.) hibritlerinde tane veriminin eklemeli ana etkiler ve çarpımsal interaksiyonlar analizi

 

Ş. ERDAL, E. ÖZATA, M. PAMUKÇU, O. SAVUR, M. TEZEL,R. R. CENGİZ …………………………………..................

  117-121

Hakemlere teşekkür/Acknowledgement of reviewers ............................................................................................... 

123

Cilt içeriği/Volume content (Cilt/Vol. 25) …………………………………………………………………………..........

125-126

Yazar dizini/Author index …………………………………………………………………………………………………

127

Konu dizini …………………………………………………………………………………………………………………

129-130

Subject index ………………………………………………………………………………………………………………..

131-132

 

Sayfa Özeti: Yıl2012-Sayı2

Anahtar Kelimeler: