Akdeniz Üniversitesi

                                                                                                                                                                                                       ISSN 1301-2215
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ  ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
Akdeniz University Journal of the Faculty of Agriculture

               Cilt/Vol.: 26             Sayı/Number: 2            Yıl/Year: Haziran/June 2013

İçindekiler/Contents

Bahçe Bitkileri/Horticulture

The ripening and fruit quality of ‘Monroe’ peaches in response to pre-harvest application gibberellic acid

 

Hasat öncesi gibberellik asit uygulamasının ‘Monroe’ şeftalisinde meyve olgunluğuna ve kalitesine etkisi

 

M. ÇETİNBAŞ, F. KOYUNCU …….…………………………….....……………………...…..………………...….........

73–80

Modifiye atmosferde muhafazanın ‘Canernar-1’ narlarının antioksidan aktivitesi ve derim sonrası fizyolojisi üzerine etkileri

 

The effects of modified atmosphere packaging on the antioxidant activity and postharvest physiology of ‘Canernar-1’ pomegranates

 

N. SELÇUK, M. ERKAN .……….…………………………….....……………………...…..………………...…..............

81–87

Peyzaj Mimarlığı/Landscape and Nature Conservation

Turizmi geliştirme aracı olarak peyzaj tasarımı: Aydın İli Erbeyli Şehitler Anı Parkı örneği

 

Landscape design as a tool for improving tourism: a case study of Erbeyli Martyrs’ Memorial Park in Aydın Province

 

B. KARA, B. DENİZ .………………………………………………………………………………………………………

89-97

Tarım Ekonomisi/Agricultural Economics

Türkiye’de tarımsal Ar-Ge harcamaları ve tarımsal büyüme ilişkileri

 

The relationship between agricultural research expenditures and agricultural growth in Turkey

 

O.S. SUBAŞI,  M.N. ÖREN …………………………………………………………………………….…………………

99-104

Tarımsal Biyoteknoloji/Agricultural Biotechnology

Molecular characterization of common bean (Phaseolus vulgaris L.) genotypes

 

Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) genotiplerinin moleküler karakterizasyonu

 

B. AKBULUT, Y. KARAKURT, M. TONGUÇ …..…………………………………….……………….....……………

105-108

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme/Soil Science and Plant Nutrition

Kurşun (Pb) ile kirlenmiş topraklarda ayçiçeği ve mısırın fitoekstraksiyonu üzerine EDTA ve DTPA’nın etkileri

 

Effects of EDTA and DTPA on phytoextraction of sun flower and maize using the soils contaminated by lead (Pb)

 

K. GÜL ….……………………………………………………..............................................................................................

109-113

Karnabaharın (Brassica oleracea var. botrytis) verim, kalite ve mineral beslenme durumu üzerine vermikompostun etkisi

 

The effect of vermicompost on yield, quality and nutritional status of cauliflower (Brassica oleracea var. botrytis)

 

İ.E. TAVALI, A.Ş. MALTAŞ, İ. UZ, M. KAPLAN ………….…………...………...……………………………………

115-120

Şeker pancarı küspesinin tarımsal kullanımı: Şeker pancarı küspesinin seçilen toprak özelikleri üzerine etkisi

 

Agricultural use of sugar beet pulp: Sugar beet pulp effect on some selected soil properties

 

E. YILMAZ, Z. ALAGÖZ ….....…………………..………………………………………………………………………

121-129

Zootekni/Animal Science

Effect of different breeding systems on the growth performance of pheasants (Phasianus colchicus) under intensive conditions

 

Sülünlerin (Phasianuscolchicus) entansif şartlarda büyüme performansına farklı yetiştirme sistemlerinin etkisi

 

M.H. AYSÖNDÜ, O. ÖZBEY, F. ESEN …...…...…………..............................................................................................

131-135

Hakemlere teşekkür/Acknowledgement of reviewers ………………………………………………………………….....

137

Cilt içeriği/Volume content (Cilt/Vol. 26) ………………………………………………………………………………....

139-140

Yazar dizini/Author index …………………………………………………………………………………………………

141

Konu dizini …………………………………………………………………………………………………………………

143-144

Subject index ………………………………………………………………………………………………………………..

145-146Sayfa Özeti: Yıl2013-Sayı2

Anahtar Kelimeler: