Akdeniz Üniversitesi

                                                                                                                                                                                                       ISSN 1301-2215
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ  ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
Akdeniz University Journal of the Faculty of Agriculture

                                                      Cilt/Vol.: 27             Sayı/Number: 1           Yıl/Year: Haziran/ June 2014

 İçindekiler/Contents

Bitki Koruma/Plant Protection

Çanakkale ilinde Karnabahar mozaik virüsü (Cauliflower mosaic virus; CaMV) izolatlarının tanılanması ve karakterizasyonu

 

Identification and characterization of Cauliflower mosaic virus (CaMV) isolates in Çanakkale province

 

H. T. TUZLALI, S. KORKMAZ................................................................................................................

1-7

Citrus brown mite; Eutetranychus orientalis (Klein 1936) (Acari: Tetranychidae), in Turkey

 

Türkiye’de Turunçgil kahverengi akarı; Eutetranychus orientalis (Klein 1936) (Acari: Tetranychidae)

 

S. ÇOBANOĞLU, M. CAN......................................................................................................................

9-12

Peyzaj Mimarlığı/Landscape and Nature Conservation

Antalya kenti parklarındaki donatı elemanlarının değerlendirilmesi

 

Evaluation of urban furniture in the parks of Antalya

 

C. YILDIRIM, R. ERDOĞAN, H. E. OKTAY.............................................................................................

13-20

Parkların engelli bireylerin serbest dolaşımı açısından erişilebilirliğinin irdelenmesi, Antalya Atatürk Kültür
Parkı örneği

 
 Scruntinization of the accessibility of parks in terms of free circulation of individuals with disabilities, a case of Antalya Atatürk Culture Park 
 T. YILMAZ, D. GÖKÇE.............................................................................................................................

 21-30

Tarım Ekonomisi/Agricultural Economics

Measurement of definable policy effects and competitiveness for orange production in Çukurova Region

 

Çukurova bölgesi portakal üretimi için tanımlanabilir politika etkileri ve rekabet gücünün ölçülmesi

 

O. İ. GÜNEY........................................................................................................................................

31-34

Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği/Agricultural Machinery and Technologies Engineering

İki tohumluk mısır kurutma tesisine ait yapısal verimliliğinin karşılaştırılması

 

Comparison of structural efficiency of two seed corn drying firms

 

O. TAŞKIN, T. KORUCU......................................................................................................................

35-42

Enerji bitkisi olarak farklı kamış türlerinin briketlenmesi üzerine bir araştırma

 

A study on briquetting of different reed species as an energy crop

 

S. BİLGİN, C. ERTEKİN, A. KÜRKLÜ................................................................................................

43-50

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme/Soil Science and Plant Nutrition

Kumluca ve Finike yöreleri turunçgil bahçelerinin beslenme durumlarının belirlenmesi

 

Determination of nutritional status of citrus orchards in Kumluca and Finike regions

 

S. SÖNMEZ, Ş. ORMAN, S. ÇITAK, I. KOCABAS OĞUZ, H. KALKAN, D.S. URAS, H. OK, S. OZSAYIN ÇITAK, E. YILMAZ, N.K. SONMEZ, M. KAPLAN

51-59

Vermikompostun beyaz baş lahananın (Brassica oleracea var. Alba) verim, kalite ve mineral beslenme durumu üzerine etkisi

 

The effect of vermicompost on yield, quality and nutritional status of white cabbage (Brassica oleracea var. Alba)

 

İ.E. TAVALI, A.Ş. MALTAŞ, İ. UZ, M. KAPLAN.....................................................................................

61-67

Zootekni/Animal Science

 

Sakız koyunlarında seksüel aktivite ile ilgili bazı özellikler

 

Some characteristics related of sexual activity in Chios sheep

 
T. SEZENLER, Y. YAMAN, A. CEYHAN, M. KÜÇÜKKEBAPÇI, M.A. YÜKSEL...................................

69-73


Sayfa Özeti: Yıl2014-Sayı1

Anahtar Kelimeler: