Akdeniz Üniversitesi

                                                                                                                                                                                  ISSN 1301-2215
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ  ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
Akdeniz University Journal of the Faculty of Agriculture

                                                      Cilt/Vol.: 27             Sayı/Number: 2           Yıl/Year: Aralık/ December 2014

 İçindekiler/Contents

Bahçe Bitkileri/Horticulture

Antalya ili kesme çiçek perakendeciliğinin analizi

Analysis of cut flower retailing in Antalya province

 

K. AYDINŞAKİR, B. SAYIN, M. A. ÇELİKYURT, Ö. KARAGÜZEL.............................................................................................

75-82

Endemik Pyrus serikensis (Rosaceae) türünün tohum çimlenmesi üzerine araştırmalar

 

Research on seed germination of endemic Pyrus serikensis (Rosaceae) species

 

A. S. UZUN, O. ÜNAL............................................................................................................................................................................

83-90

Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği/Agricultural Machinery and Technologies Engineering

Ayçiçeği saplarının konik helezon tip briket makinesinde briketlenmesi

Briquetting of sunflower stalks in conical screw type briquette machine

 

S. BİLGİN, H. YILMAZ, A. KOÇER, M. ACAR, M. DOK..................................................................................................................

91-97

Tarımsal Biyoteknoloji/Agricultural Biotechnology

Bazı Citrus ve akrabalarının genetik farklılık ve yakınlıklarının SSR moleküler belirteçlerle belirlenmesi

Determination of genetic diversity and relationships within some Citrus and related genera by using SSR molecular markers

 

İ. POLAT..........................................................................................................................................................................................

99-106

Tarımsal Yapılar ve Sulama/Farm Structure and Irrigation

Bir yumurta tavukçuluğu işletmesinin yaşam döngüsü değerlendirmesi

 

Life cycle assessment of a laying hen farm

 

İ. KILIÇ, S. KARAMAN....................................................................................................................................................................

107-112

Tarla Bitkileri/Field Crops

 

Changes in the essential oil content and composition of lavandin (Lavandula x intermedia Emeric ex Loisel.) under the natural and artificial drying conditions

Doğal ve yapay kurutma koşullarında lavantanın (Lavandula x intermedia Emeric ex Loisel.) uçucu yağ oranı ve kompozisyonundaki değişim

 

N. KARA, H. BAYDAR, A. K. BAYHAN.......................................................................................................................................

113-117

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme/Soil Science and Plant Nutrition

Vermikompost ve tavuk gübresinin yazlık kabağın (Cucurbita pepo L. cv. Sakız) verim ve kalitesi ile toprağın bazı kimyasal özellikleri üzerine etkileri

The effect of vermicompost and chicken manure on yield and quality of summer squash (Cucurbita pepo L. cv. Sakiz) and some soil chemical properties

 

İ. E. TAVALI, İ. UZ, Ş. ORMAN............................................................................................................................................................

119-124

Zootekni/Animal Science

 

Effect of dilution ratio on determination of somatic cell count in buffalo milk by direct microscopy

Manda sütünde doğrudan mikroskobik somatik hücre sayısının belirlenmesinde sulandırma oranının etkisi

 
S. ATASEVER, H. ERDEM...................................................................................................................................................................

125-127

  
Hakemlere teşekkür/Acknowledgement of reviewers .............................................................................................129
Cilt içeriği/Volume content (Cilt/Vol. 27) ........................................................................................................................131-132
Yazar dizini/Author index ..................................................................................................................................................133
Konu dizini .............................................................................................................................................................................135-136
Subject index .........................................................................................................................................................................137-138
Instructions for Authors