Akdeniz Üniversitesi

başlık             

İçindekillker/Contents

Bahçe Bitkileri/ Horticulture

Değişik yetiştirme sistemlerinin çilek (Fragaria x ananassa Duch.) meyvelerinin bazı fizikokimyasal özellikleri üzerine ekileri 
Effects of the different growing systems on the physicochemical characteristics of strawberry (Fragaria x ananassa Duch.) fruit
N. ADAK, N. TETİK, E. GÜNEŞ, R.BALKIÇ, H. GÜBBÜK, A. ARSLAN KULCAN............................................................................33-38

2,4-diklorofenoksipropiyonik asit (2,4-DP) uygulamalarının Star Ruby altıntop (Citrus x paradis Macfad.) çeşidinde verim ve meyve kalitesi üzerine etkileri  
Effects of 2,4-diclorophenoxypropionic acid (2,4-DP) applications on the yield and fruit quality criteria of Star Ruby grapefruit (Citrus x paradis Macfad.)
K. YAZICI, B. BİNER, Z.ERYILMAZ……………...........................................................................................................................................39-42

Bitki Koruma/Plant Protection

Determination of the reactions of some barley (Hordeum vulgare L.) landraces and cultivars to Drechslera graminea 
Bazı arpa (Hordeum vulgare L.) köy çeşitleri ve arpa çeşitlerinin Drechslera graminea' ya tepkilerinin belirlenmesi
Y. ÇELİK, A.KARAKAYA, A. ÇELİK OĞUZ, Z. MERT, K. AKAN, N. ERGÜN, İ. SAYİM…………………….....................................43-47

Kabakta (Cucurbita pepo L.) Bemisia tabaci (Genn.) B ve Q Biyotiplerinin (Hemiptera:Aleyrodidae) gümüşi yaprak simptomu oluşturması yönünden araştırılması 
The research of Biotypes B and Q of Bemisia tabaci (Genn.) (Hemiptera:Aleyrodidae) in terms of create silverleaf symptom on squash (Cucurbita pepo L.)
N. TOPAKCI, H. GÖÇMEN……………………............................................................................................................................................49-53

Peyzaj Mimarlığı/Landscape and Nature Conservation

Antalya'daki Selçuklu Dönemi yapılarında bahçe mekânının analizi   
Analysis of the gardens from Seljuk period in Antalya
B. ŞENOĞLU, V. ORTAÇEŞME……………………………………….......................................................................................................55-63

Manavgat Nehri Havzası'ndaki peyzaj değişiminin peyzajların korunması, planlanması ve yönetimine yönelik değerlendirilmesi  
Assessment of landscape change in the Manavgat River Basin in the contex of lanscape protection, planning and management
E. YILDIRIM, V. ORTAÇEŞME………………………………………...........................................................................................................65-72

Tarım Ekonomisi/Agricultural Economics

Türkiye'de muz üretim maliyeti ve kârlılık durumu 
Production cost and profitability of banana in Turkey
O. S. SUBAŞI, A.SEÇER, B. YAŞAR, F. EMEKSİZ, O. UYSAL……………………………...................................................................73-78

Tarımsal Yapılar ve Sulama/Farm Structure and Irrigation

Yerfıstığında (Arachis hypogea L.) su stresinin stoma özellikleri üzerine etkisi  
Effects of water stress on stomatal characteristics of peanut (Arachis hypogaea L.)
N. ÇINAR, K. AYDİNŞAKİR, N. DİNÇ, D. BÜYÜKTAŞ, M. IŞIK…………….........................................................................................79-84

Instructions for Authors

ÖN KAPAK İÇİ

İÇ KAPAK

Sayfa Özeti: Yıl2016-Sayı2

Anahtar Kelimeler: