Akdeniz Üniversitesi

başlık

İçindekiler/Contents

Bahçe Bitkileri/Horticulture

Siyah ve beyaz mersinde (Myrtus communis) meyve özelliklerinin ve yaprak uçucu yağ bileşiminin mevsimsel değişimi   
Seasonal variation of fruit traits and leaf essential oil compositions in black and white myrtle (Myrtus communis)
H. İ. UZUN, İ. BAKTIR, Ş. GÖZLEKCİ, A. BAYIR YEĞİN.....................................................................................................................85-92

Bitki Koruma/Plant Protection

Bakla (Viciafaba) çeşitlerinde farklı ekim zamanlarının kök çürüklüğü ve solgunluk funguslarına etkisi  
Effect of different sowing dates on root rot and wilt fungi of fababean (Vicia faba) varieties
T. GENÇ KESİMCİ, C. EKEN, H. Ç. KAYMAK.........................................................................................……………………...............93-97

The stability of abamectin resistance and the efficacy of spinosad in Tetranychus urticae Antalya population  
Tetranychus urticae Antalya populasyonunda spinosad’ın etkisi ve abamectin direncinin stabilitesi
F. DAĞLI...................................................……………………......................................................................................................................99-103

Peyzaj Mimarlığı/Landscape and Nature Conservation

Antalya, bazı kent içi yolların bitki materyali ve bitkisel tasarım yönünden değerlendirilmesi   
The evaluation of some urban roads in terms of plant materials and planting design in Antalya
S. KÖSA, O. KARAGÜZEL.............………………………………………...............................................................................................105-116

Tarım Makinaları ve Teknolojileri/Agricultural Machinery and Technologies Engineering

Tokat iline ait ilçelerde gerçekleşen traktör ve tarım makinaları iş kazalarının incelenmesi  
Examination of work accidents happened with the tractors and agricultural machinery in Tokat’s districts
E. ALTUNTAŞ, C. YILDIRIM..............................................................................…………………………….............................................117-124

Tarımsal Biyoteknoloji/ Agricultural Biotechnology

Kayısıda (Prunus armeniaca) kendine uyuşmazlık mekanizması   
Self incompatibility mechanism in apricot (Prunus armeniaca)
Z. T. MURATHAN…………….....................................................................................................................................................................125-129

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme/Soil Science and Plant Nutrition

Biyo–Gübre uygulamalarının agregat oluşumu üzerindeki rolü   
The role of Bio–Fertilizer amendments on aggregate formation
M. SÖNMEZ, E. YILMAZ…………….........................................................................................................................................................131-137

Antalya merkez ilçe örtüaltı domates (Solanum lycopersicum) yetiştiriciliğinde asit kullanım alışkanlıklarının değerlendirilmesi 
Evaluation of asid usage routines in greenhouse tomato (Solanum lycopersicum) cultivation in the central district of Antalya
A. Ş. MALTAŞ, M. KAPLAN………...........................................................................................................................................................139-142

Zootekni/Animal Science

Karayaka ırkı koyunlarda laktasyon sayısının süt verimine ve süt özelliklerine etkileri   
Effects of lactation number on milk yield and composition in Karayaka sheep
İ. KİPER,S. ALKAN…………….................................................................................................................................................................143-147

Etlik piliçlerde embriyonun erken ve geç gelişim dönemlerinde yapılan yüksek ısıl uygulamaların büyüme özelliklerine etkileri 
Effects of high thermal manipulations during early and late embryogenesis on growth characteristics of broilers
S. ALKAN, Ö. B. BİRGÜL………..............................................................................................................................................................149-154

Hakemlere teşekkür/Acknowledgement of reviewers ....................................................................................................................155

Cilt içeriği/Volume content (Cilt/Vol. 29) ...............................................................................................................................................157-159

Yazar dizini/Author index ..........................................................................................................................................................................161

Konu dizini. ..................................................................................................................................................................................................163-164

Subject index ..............................................................................................................................................................................................165-166

ÖN KAPAK İÇİ

İÇ KAPAK


Sayfa Özeti: Yıl2016-Sayı3

Anahtar Kelimeler: